diumenge, 20 de maig del 2018

PER QUÈ L'ESPERIT SANT ES REPRESENTA AMB UN COLOM?

En realitat, no hi cap lloc a la Bíblia que digui que l’Esperit es va presentar en forma de colom. El més aproximat és el relat de Lluc sobre el baptisme de Jesús que diu que «l'Esperit Sant baixà cap a ell en forma visible, com un colom» (Lc 3,22a). Els altres evangelistes només diuen que «l’esperit, com un colom, baixava cap a ell», referint-se tots quatre no a la forma que feia, sinó a la manera de “baixar”, com es diu al començament del Gènesi «l'Esperit de Déu planava sobre les aigües» (Gn 1,2b).

A la Bíblia, la paraula esperit es tradueix de la paraula hebrea rúah i de la paraula grega pneuma, el primer significat de la qual és alè, aire, vent… Tots aquests significats tenen un factor en comú: es refereixen a coses que són invisibles als ulls humans però que produeixen efectes que es poden veure.

Llavors per què un colom?

El colom és un dels símbols més antics de Déu, reconegut pels jueus fins i tot molt abans del baptisme de Jesús.

  • En primer lloc, els erudits bíblics han assenyalat com el Talmud babilònic compara l'Esperit de Déu que treu el cap sobre les aigües en la creació a un colom, «I l'esperit de Déu va surar sobre la superfície de les aigües com un colom que plana sobre ella sense tocar-les». Això no s'esmenta explícitament en el llibre del Gènesi, però s'al·ludeix en algunes traduccions on està escrit: «un vent de Déu batia les ales per sobre de les aigües».
  • En segon lloc, Noè va enviar un colom a la recerca de terra després que les aigües del diluvi es van aturar. El Gènesi narra com «aquest va tornar al capvespre duent al bec una fulla d'olivera acabada d'arrencar. Noè va comprendre que les aigües ja havien minvat» (Gn 8,11). Aquest episodi està directament connectat amb el baptisme de Jesús perquè el diluvi es veu en el cristianisme com un tipus o prefiguració del baptisme.
  • Tercer, en un context pagà, els coloms es veien en el món antic com a imatges representatives del diví. Era molt comú que déus o deesses estiguessin envoltats de coloms.

Com veieu, en temps del Nou Testament, els coloms ja estaven molt associats a Déu i específicament al seu Esperit. Els primers cristians van acceptar fàcilment aquestes imatges i poc després van començar a representar l'Esperit Sant quasi exclusivament com un colom.

El colom apareix en l'art cristià no només en el baptisme de Jesús, sinó també en diversos episodis bíblics com l'Anunciació, quan Maria va rebre la notícia que anava a portar el Fill de Déu.

Alguns dels primers tabernacles que contenien l'Eucaristia estaven dissenyats amb la forma d'un colom suspès sobre l'altar.

Com sempre diem, és una forma imaginativa de representar allò que no es pot veure, ja que nosaltres entenem millor les imatges que les paraules.


Chusé Lodois SOLA
Article del full parroquial del Diumenge de Pentecosta
20 de maig de 2018